FAQ & VILLKOR

FAQ – Allmänt
Villkor finner du längre ner på sidan.


 

Vart i världen finns Visio Business?
 Vi har vårt huvudsäte i Upplands Väsby, strax utanför Stockholm, Sverige, men erbjuder coaching främst digitalt/online.

Hur bokar jag era tjänster?
 Skicka din intresseanmälan via e-post till info@visiobusiness och vi tar kontakt med dig inom kort.
 I mailet önskar vi att du nämner vilken tjänst du är intresserad av. Och följande information behöver vi specifikt vid bokning av respektive tjänst:

  • COACHING: Kortfattat vem du är, vad du gör (yrke/företag/sysselsättning) samt en motivering till varför just du skall bli utvald till en av de totalt fem nya platser vi tar in varje månad.
  • FÖRELÄSNINGAR: Nämn vilken typ av föreläsning du önskar samt vilket event/konferens/kickoff som det gäller.

Får vem som helst boka Coaching tjänsterna?
 Vem som helst får skicka in intresseanmälan. Dock är det begränsat antal coaching-platser och dom som söker blir utvalda av Yasmin Casaca. Det vill säga att alla kan söka men inte alla kan få en plats.

Står inte din fråga med här?
Ta kontakt med oss via e-post till info@visiobusiness.se så återkommer vi till dig.


Villkor

Genom att du bokar och deltar i aktiviteter och tjänster via Visio Business, binder du dig automatiskt till följande villkor:

1. Betalning sker via Bankgiro 886-6790. Oftast sker betalning av tjänsterna genom att du mottar en faktura från Visio Business. Vid bankgiro-betalning ber vi dig fylla i ditt eller ditt företags namn.

2. Alla bokningar är bindande med undantaget vid sjukdom/skada där intyg av läkare kan ges eller motsvarande. Vid sistnämnda anledning betalas halva summan tillbaka om du redan har betalat in din avgift för vald tjänst. Intyg måste visas upp till Yasmin Casaca senast 1 år sedan inbetalad faktura.

3. Vi förbehåller oss rätten att ändra och att ställa in event och aktiviteter, föreläsningar och tjänster, ändra på datum och tider på grund av exempelvis sjukdom, eller annan nödvändig anledning. Sker detta så meddelas deltagarna/kunderna via uppgiven e-postadress vid dennes bokning. Och om något har ställts in så får deltagarna/kunderna tillbaka-betalt sin inbetalda summa för aktuellt event/tjänst.

4. Vid bokning av coaching skall sessionen/sessionerna användas inom ett (1) år från och med betald faktura. Om inte session/sessionerna förbrukas inom 1 år så kan coaching-klienten ej kräva tillbaka några pengar och inte heller att dessa sessioner skall vara aktuella och därmed kan klienten inte använda eller boka in resterande ej förbrukade sessioner. Om klienten önskar fortsätta behöver denne boka och betala nya sessioner.

5. Vid utebliven betalning av utställd faktura kommer det faktureras med överenskommet belopp samt ränta och förseningsbelopp.

6. Visio Business ansvarar inte under några omständigheter för sjukdom, skador, ej uppnådda resultat eller dylikt i samband med deltagande av tjänster via Visio Business.

7. Visio Business ansvarar inte för värdesaker, kläder eller annan utrustning som du använder under våra aktiviteter.

8. Vi kan avböja din bokning av tjänst hos oss om vi på Visio Business anser att den inte är passande. Det kan exempelvis vara om du önskar boka coaching tjänsten och har ett företag (eller annat) som Visio Business anser har en oetisk och omoralisk verksamhet.

9. Visio Business kan höja priserna på tjänsterna och eventuella produkter, utan förvarning. Har du redan bokat en tjänst eller köpt produkt innan prishöjning får du självklart tjänsten/produkten till det pris som var aktuellt vid din bokning.

10. Vi kan komma att fotografera samt filma under föreläsningar, event och andra aktiviteter i samband med Visio Business. Dessa kan komma att användas vid exempelvis reklam. Vill du inte synas på några bilder eller filmer ber vi dig meddela oss detta via mail ( info@visiobusiness.se ). Annars ser vi det som ett godkännande.

11. Allt som sägs under coaching-session/sessionerna är sekretessbelagda och ingen information om samtalet får föras vidare till en tredje part utan godkännande av klienten och, eller, coachen.

12. Eventuella tvister sker i Svensk rättegång och enligt Svensk lag.


Senast uppdaterad: Augusti 2018